Особливості розвитку сімейного права у англійській правовій системі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Глиняна, Катерина Михайлівна
Глиняная, Екатерина Михайловна
Hlyniana, Kateryna M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджено та проаналізовано проблеми розвитку сімейного права в англійській правовій системі. Визначено значення рецепції римського права, розглянуті етапи реформування та зміни в галузі сімейних правовідносин Англії та Уєльсу. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу сімейних правовідносин в англійській правовій системі та сучасного права України.
Исследованы и проанализированы проблемы развития семейного права в английской правовой системе. Определено значение рецепции римского права, рассмотрены этапы реформирования и изменения отрасли семейного права Англии и Уєльса. Особое внимание уделено сравнительному анализу семейных правоотношений в английской правовой системе и современного права Украины.
Researched and analyzed formation problems and development of family law in the England legal system. Determined the term of Roman lawreception, the stages of reform and changesin the area of familylegal relationships of England andWales. Particular attention is given to the comparative analysis of family legal relationships in the English legal system and the current law of Ukraine.

Бібліографічний опис

Глиняна К. М. Особливості розвитку сімейного права у англійській правовій системі / К. М. Глиняна // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 75-78.

Ключові слова

правова система, держава, сім’я, сімейне право, рецепція, прецедент, правовий статус дитини, правовая система, государство, семья, семейное право, рецепция, прецедент, правовой статус ребенка, legal system, state, family, family law, reception, precedent, legal status of the child

Цитування

Глиняна К. М. Особливості розвитку сімейного права у англійській правовій системі / К. М. Глиняна // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 75-78.