Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Ківалов, Сергій Васильович
Кивалов, Сергей Васильевич
Kivalov, Sergiy V.
Гловюк, Ірина Василівна
Гловюк, Ирина Васильевна
Gloviuk, Irina V.
Галаган, В. І
Галаган, В. И.
Halahan, V. I.
Удовенко, Ж. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна ; відпов. за вип. І. В. Гловюк. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 1148 с.

Ключові слова

колективна монографія, кримінальний процесуальний кодекс, кримінальний процес, практика застосування Кримінального процесуального кодексу, ідеологія кримінального процесу, коллективная монография, Уголовный процессуальный кодекс, уголовный процесс, практика применения Уголовного процессуального кодекса, идеология уголовного процесса, collective monograph, Criminal procedural code, criminal procedure, practice of application of Criminal procedural code, ideology of criminal procedure

Цитування

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / за заг. ред. Ю. П. Аленіна ; відпов. за вип. І. В. Гловюк. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. - 1148 с.