Етнополітологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Вітман, Костянтин Миколайович
Вітман, К. М.
Vitman, Kostiantyn M.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна
Краснопольська, Т. М.
Krasnopolska, Тetiana М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Етнополітологія». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Етнополітологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. : К. М. Вітман, Т. М. Краснопольська. — Одеса : Юридична література, 2023. — 96 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.24252

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, етнополітологія, етнічність, етнічні процеси, націоналізм, етнонаціональна політика, Національна держава, національна автономія, етнополітичні конфлікти, Глобалізація, мультикультуралізм, етнополітична дезінтеграція, етнополітична інтеграція

Цитування

Етнополітологія : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / уклад. : К. М. Вітман, Т. М. Краснопольська. — Одеса : Юридична література, 2023. — 96 с. – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.24252