Загальна психологія : навчально–методичний посібник

Без Ескізу

Дата

2019

Автори

Курова, Анастасія Володимирівна
Крюкова, Марина Анатоліївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник з курсу «Загальна психологія» розроблений як вступ до спеціальності для студентів І курсу відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, питань до практичних занять, питання для підготовки до заліку, завдань для самостійної роботи, списку рекомендованої літератури. Дисципліна «Загальна психологія» ознайомить студентів з основними термінами, підходами, теоретичними концепціями та поняттями стосовно сутності дисципліни загальної психології, допоможе отримати теоретичні знання та практичні уміння з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, на роботі, в тому числі в соціальних службах, у сфері освіти або у силових правоохоронних органах, що сприяє формуванню професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у майбутній професії. Матеріали призначені для студентів факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія», які навчаються за спеціальностями «соціологія», «психологія» та «політологія».

Бібліографічний опис

Курова А.В., Крюкова М.А. Загальна психологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА» - Вступ до спеціальності) / А.В. Курова, М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2019. – 53 с. DOI 10.32837/11300.14362

Ключові слова

Цитування

Курова А.В., Крюкова М.А. Загальна психологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА» - Вступ до спеціальності) / А.В. Курова, М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2019. – 53 с.