Юлінецька Юлія Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  Дефиниционные разделы как основа интерпретационных блоков международных нормативно-правовых актов (на материале англоязычных версий международных нормативно-правовых актов)
  (Одеса, 2016) Юлинецкая, Ю. В.; Юлінецька, Юлія Василівна; Yulinetskaya, Yu. V.
  Стаття присвячена вивченню особливостей організації дефініційних розділів у полі текстів міжнародних норматив- но-правових актів (МНПА). Дефініція розглядається як складова частина інтерпретаційної статті або цілого інтерпретаційного блоку. Крім цього, автор описує наявні підходи до трактування терміна «дефініція», а також аналізує їх стосовно юридичних текстів, у тому числі МПНА.
 • Документ
  Implementing ICT into language and law classroom to develop law students’ communicative competence
  (Information Technologies and Learning Tools, 2021) Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska, Yuliia V.; Yulinetskaya, Yuliya V.; Бабій, Оксана Юріївна; Бабій, О. Ю.; Бабий, Оксана Юрьевна; Babii, Oksana Yu.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, А. С.; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andrii S.; Stepanenko, Andriy S.; Пашковський, Микола Іванович; Пашковський, М. І.; Пашковский, Николай Иванович; Pashkovskyi, Mykola I.
  The new context of changes in labour-market requirements calls for development of foreign language communication competence and use of technologies that promote professional life-long learning. Individual characteristics necessary for a professional to integrate into the international socio-cultural environment have recently been challenged particularly because of growing demands to the ability to communicate, be autonomous and responsible for the achieved learning outcomes. A switch of the European higher education content to the competence-based learning contributes to the development of the mentioned characteristics and competence. Further, the National Qualifications Framework of Ukraine (7 Level, Second cycle (Master)) envisages mastering foreign language communicative competence in professional activities. This research addresses the issue of ICT tools application in the development of foreign language communicative competence of law students during individual study. We focus on blended learning model, which is combination of traditional and distance learning approaches. To conduct the research, focus groups were defined and examined; relevant authentic material (the VOTA, HUDOC database, and CURIA case-law database) analysed; and the most appropriate ICT tools established. The department of foreign languages of the National University "Odessa Academy of Law" designed, tested, piloted and uploaded the on-line dictionary "gLAWssary"; developed and recorded the video course "Legal English in Use" which is offered on the university website. The results indicate that the on-line dictionary and video course supplemented by the workbook are powerful tools to promote professional life-long learning and that individual study skills are central to this task. This finding suggests that a thoroughly elaborated course with the relevant ICT tools could be the basis for building foreign language communicative competence of future lawyers.
 • Документ
  Формування лінгвістичних та екстралінгвістичних компетентностей здобувачів вищої освіти в рамках курсу «Legal English in Use»
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska, Yuliia V.; Бабій, Оксана Юріївна; Бабій, О. Ю.; Бабий, Оксана Юрьевна; Babii, Oksana Yu.
 • Документ
  Методичні вказівки з планування занять навчальної дисципліни "Академічне письмо англійською мовою"
  (Одеса : Юридична література, 2020) Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska, Yuliia V.; Капінус, Олена Леонідівна; Капінус, О. Л.; Капинус, Елена Леонидовна; Kapinus, Olena L.; Гроза, Ірина Миколаївна; Гроза, І. М.; Гроза, Ирина Николаевна; Hroza, Iryna M.
  Методичні вказівки адресовані викладачам кафедр іноземних мов і містять оригінальні й змістовні розробки практичних занять навчальної дисципліни "Академічне письмо англійською мовою" : детальний опис усіх етапів заняття, чіткі інструкції до кожної вправи, запитання до обговорення, завдання для контролю та самоконтролю.
 • Документ
  Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови для студентів 4, 6 курсів
  (Одеса : Юридична література, 2019) Варєшкіна, Наталія Володимирівна; Варєшкіна, Н. В.; Варешкина, Наталья Владимировна; Varieshkina, Nataliia V.; Байло, Іван Яковлевич; Байло, І. Я.; Байло, Иван Яковлевич; Bailo, Ivan Ya.; Дихта, Наталя Миколаївна; Дихта, Н. М.; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalia M.; Бубнов, Денис Валерійович; Бубнов, Д. В.; Бубнов, Денис Валерьевич; Bubnov, Denys V.; Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V.
  Навчально-методичний посібник складається з чотирьох розділів, що містять тренувальні тести і типові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
 • Документ
  Юридична англійська європейських судів
  (Видавничий дім "Гельветика", 2018) Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V.; Алексєєв, Микола Едгардович; Алексєєв, М. Е.; Алексеев, Николай Эдгардович; Aleksieiev, Mykola E.; Alekseyev, M. E.; Yulinetska, Yu. V.
  Викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах, зокрема юридичних, останнім часом стикається з новими викликами. При незмінній (а то і такій, що зменшується) кількості аудиторних годин зростають вимоги до якості отримуваних знань. Відповідь, очевидно, лежить в області перенесення основного навантаження в сферу позааудиторної самостійної роботи студентів, що відповідає традиціям і практиці вищої освіти в зарубіжних, зокрема, європейських вузах. Хоча традиційно про самостійну роботу студентів не забували ніколи, їй відводилася другорядна, несамостійна роль закріплення або поглиблення знань, отриманих під час аудиторної роботи. У разі навчання іноземній мові така позиція достатньо обґрунтована, тому що основне завдання полягає не стільки в отриманні знань, а, скоріше, у виробленні навичок, що видається проблематичним при відсутності викладача.
 • Документ
  Універсальні навички європейського рівня у закладі вищої освіти: виклики, можливості
  (Одеса : Гельветика, 2020) Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V.; Бабій, Оксана Юріївна; Бабій, О. Ю.; Бабий, Оксана Юрьевна; Babii, Oksana Yu.
 • Документ
  Методичні вказівки з англійської мови за професійним спрямуванням
  (Одеса : Фенікс, 2020) Юлінецька, Юлія Василівна; Дихта, Наталя Миколаївна; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska, U. V.; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalia
  Методичні вказівки підготовлені авторами кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Одеська юридична академія», висвітлюють предмет і методи щодо вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» студентами магістратури. Структура подання матеріалу відповідає програмі викладання цієї дисципліни в закладах вищої освіти. Запропоновано рекомендації щодо вивчення даної дисципліни поступово, з ознайомленням конкретних тем і закріпленням матеріалу на практиці, виконуючи відповідні завдання. Матеріал побудовано в логічній послідовності, а також передбачається використання отриманих вмінь і навичок, у тому числі щодо майбутньої професійної діяльності.
 • Документ
  Linguistic means of improving a legal document (restyling) (from the US Federal Rules of Civil Procedure)
  (Одеса: Фенікс, 2012) Юлінецька, Ю. В.; Юлинецька, Ю. В.; Yulinetska, U. V.
 • Документ
  Иерархическая организация информационных блоков МНПА
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Юлинецкая, Юлия Васильевна; Юлінецька, Юлія Василівна; Yulynetskaia, Yu. V.