Експрес-шлюби: історія, сучасність, перспективи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Калітенко, Оксана Михайлівна
Калитенко, Оксана Михайловна
Kalitenko, Oksana M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті досліджуються історія, сучасність та перспективи такого «нововедення» українського законодавця, як експрес­шлюб. Такий шлюб визнається сучасною і перспективною формою реєстрації шлюбу на рівні з іншими правовими формами організації сімейного життя.
В статье исследуются история, современность и перспективы такого «нововведения» украинского законодателя, как экспресс-­брак. Такой брак признается современной и перспективной формой регистрации брака на равне с другими правовыми формами организации семейной жизни.
The article examines the history, present and prospects of the Ukrainian legislator’s novelty as «an express­ marriage». Such a marriage is recognized as a modern and promising form of registered marriage on a level with other legal forms of family life organisation.

Бібліографічний опис

Калітенко О. М. Експрес-шлюби: історія, сучасність, перспективи / О. М. Калітенко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 18-21.

Ключові слова

шлюб, форма шлюбу, реєстрація шлюбу, права і обов’язки подружжя, брак, форма брака, регистрация брака, права и обязанности супругов, marriage, form of marriage, registration of marriage, the rights and obligations of the spouses

Цитування

Калітенко О. М. Експрес-шлюби: історія, сучасність, перспективи / О. М. Калітенко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 18-21.