Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Модуль № 2. Диференціальне числення : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків

Завантаження...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Стрелковська, Ірина Вікторівна
Стрелковська, І. В.
Стрелковская, Ирина Викторовна
Strelkovska, Iryna V.
Буслаєв, Анатолій Григорович
Буслаєв, А. Г.
Вишневська, В. М.
Григор’єва, Т. І.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія; модуль № 2. Диференціальне числення. Номера задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики і при виконанні лабораторних робіт.

Бібліографічний опис

Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Модуль № 2. Диференціальне числення : метод. вказ. та варіан. комплекс. індивід. завд. для студ. перш. курсу ден. форми навч. всіх напрямків / І. В. Стрелковська, А. Г. Буслаєв, Т. І. Григор’єва, В. М. Вишневська. − Одеса, 2007. − 41 с.

Ключові слова

векторна алгебра, аналітична геометрія, лінійна алгебра, визначники, скалярний добуток векторів, площина, Research Subject Categories::MATHEMATICS

Цитування

Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія Модуль № 2. Диференціальне числення : метод. вказ. та варіан. комплекс. індивід. завд. для студ. перш. курсу ден. форми навч. всіх напрямків / І. В. Стрелковська, А. Г. Буслаєв, Т. І. Григор’єва, В. М. Вишневська. − Одеса, 2007. − 41 с.