ІТ-право та інформаційна безпека : навчально-методичний посібник для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Є. О.
Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Некіт, Катерина Георгіївна
Некіт, К. Г.
Глиняна, Катерина Михайлівна
Глиняна, К. М.
Матійко, Микола Володимирович
Матійко, М. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «ІТ-право та інформаційна безпека», які розроблені відповідно до навчальної програми для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія». Практикум містить програму навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. У навчально-методичному практикумі наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, виконання самостійної роботи, заліку. Практикум розрахований на здобувачів та науково-педагогічних працівників передвищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

ІТ-право та інформаційна безпека : навч.-метод. посіб. для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія» / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, К. Г. Некіт, К. М. Глиняна, М. В. Матійко, О. В. Мельник. - Одеса, 2023. - 80 с.

Ключові слова

інформаційні технології та право, правові наслідки порушень у сфері ІТ, джерела правового регулювання в ІТ-сфері, блокчейн, ІТ і правосуб’єктність, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

ІТ-право та інформаційна безпека : навч.-метод. посіб. для здобувачів передвищої освіти освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у юридичному фаховому коледжі Національного університету «Одеська юридична академія» / Є. О. Харитонов, О. І. Сафончик, К. Г. Некіт, К. М. Глиняна, М. В. Матійко, О. В. Мельник. - Одеса, 2023. - 80 с.