Цивільне право. Частина І : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 081 «Право» факультету цивільної та господарської юстиції денної форми навчання

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Завальнюк, Сергій Володимирович
Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
Завальнюк, Ірина Володимирівна
Мельник, Олександр Володимирович
Омельчук, Олександр Сергійович
Сафончик, Оксана Іванівна
Токарева, Віра Олександрівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Матеріали посібника розроблені відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету Цивільної та господарської юстиції НУ ОЮА. Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками за кожною темою, плани практичних (семінарських) занять, питання та завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання, перелік питань для перевірки знань з курсу. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до семінарських занять, заліку та іспиту. Розрахований на студентів і науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Цивільне право. Частина І : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти [Електронне видання] / Є. О. Харитонов, О. М. Берназ-Лукавецька, І. В. Завальнюк, С. В. Завальнюк, О. В. Мельник, О. С. Омельчук, О. І. Сафончик, В. О. Токарева ; за ред.: Є. О. Харитонова, С. В. Завальнюка ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 108 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27266

Ключові слова

поняття та межі дії цивільного права, загальна характеристика цивільних правовідносин, фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин, об’єкти цивільних прав, правочини, темпоральні категорії у цивільному праві, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Цивільне право. Частина І : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти [Електронне видання] / Є. О. Харитонов, О. М. Берназ-Лукавецька, І. В. Завальнюк, С. В. Завальнюк, О. В. Мельник, О. С. Омельчук, О. І. Сафончик, В. О. Токарева ; за ред.: Є. О. Харитонова, С. В. Завальнюка ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 108 с. – URL: https://hdl.handle.net/11300/27266; DOI: 10.32837/11300.27266