Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Е. О.
Kharytonov, Yevhen O.
Харитонова, Олена Іванівна
Kharytonova, Olena I.
Кулініч, Ольга Олексіївна
Kulinich, Olha O.
Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна
Bernaz-Lukavetska, Olena M.
Давидова, Ірина Віталіївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: Юридична література

Анотація

У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються особливості правового регулювання соціальних мереж, зокрема концептуальні питання правового регулювання відносин у онлайнових соціальних мережах, правочинів, акаунтів, реклами, захисту персональних даних, блокування, фільтрації та видалення контенту в соціальних мережах, цивільної та кримінальної відповідальності при користуванні соціальними мережами. Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних, правозастосовних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами IT-права та соціальними мережами.
The monograph examines current issues in communication with the intensive development of information technology, IT law, designated to ensure the regulation of relations in the IT sphere and social networks. Peculiarities of legal regulation of social networks, in particular, are analyzed conceptual issues of legal regulation of relations in online social networks, transactions, accounts, advertising, personal data protection, blocking, filtering and deleting content on social networks, civil and criminal liability when using social networks. The monograph is intended for scientific and scientific-pedagogical workers higher educational institutions and research institutions, law students, practical workers of judicial, law enforcement, law enforcement authorities, as well as anyone interested in IT and social issues networks.

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової; уклад. Б. В. Фасій ; НУ ОЮА. - Одеса : Юридична література, 2018. - 176 с. - (Серія: Цивілістика та «ІТ-право»).

Ключові слова

правове регулювання відносин у онлайнових соціальних мережах, інтелектуальна власність, соціальні мережі, Акаунт у соціальній мережі, правова охорона зображення людини у соціальних мережах, контент в соціальних мережах, legal regulation of relations in online social networks, Intellectual Property, social networks, Social network account, legal protection of the image of a person in social networks, content on social networks, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, Research Subject Categories::TECHNOLOGY

Цитування

Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія / за ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової; уклад. Б. В. Фасій ; НУ ОЮА. - Одеса : Юридична література, 2018. - 176 с. - (Серія: Цивілістика та «ІТ-право»).