Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Аркуша, Л. І.
Аркуша, Лариса Ігорівна
Пожар, В. Г.
Пожар, Вадим Георгійович
Стоянов, М. М.
Стоянов, Микола Михайлович
Шилін, Д. В.
Шилін, Денис Вікторович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
The educational and methodological manual is addressed to students of higher education to prepare for classes in the special course "Fundamentals of detective and investigative activity". The manual contains the thematic plan of the academic discipline, the thematic presentation of the academic discipline with materials for study, plans for practical lessons, tasks for independent work, questions for final control of knowledge and skills of higher education students, recommended literature.

Бібліографічний опис

Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., перероб. [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, В. Г. Пожар, М. М. Стоянов, Д. В. Шилін ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2023. – 97 с. Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/25206, https://doi.org/10.32837/11300.25206

Ключові слова

поняття оперативно-розшукової діяльності, суб’єкти оперативно-розшукової та детективної діяльності, доказування, кримінальні правопорушення у сфері економіки, протидія службовим злочинам, the concept of operative investigative activity, subjects of operational search and detective activities, proving, criminal offenses in the field of economy, combating official crimes, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навч.-метод. посіб. 2-ге вид., перероб. [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, В. Г. Пожар, М. М. Стоянов, Д. В. Шилін ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2023. – 97 с. Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/25206, https://doi.org/10.32837/11300.25206