Процедури банкрутства та арбітражного управління : програма та плани семінарських (практичних) занять

Без Ескізу

Дата

2019

Автори

Гофман, Олександр Рудольфович
Гофман, О. Р.
Гофман, Александр Рудольфович
Hofman, Oleksandr R.
Попелюк, Вадим Павлович
Попелюк, В. П.
Popeliuk, Vadym P.
Возняковська, Крістіна Анатоліївна
Возняковська, К. А.
Возняковская, Кристина Анатольевна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Програма та плани семінарських (практичних) занять покликані забезпечити опанування основних положень дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» для студентів усіх факультетів та форм навчання. Навчальна дисципліна «Процедури банкрутства та арбітражного управління» є однією з основних нормативних дисциплін в системі підготовки як фахівців з вищою юридичною освітою так і фахівців у сфері публічного управління. Дана дисципліна складає основу для поглибленого вивчення провадження у справах про банкрутство як однієї з основних форм господарського процесу та окремого інституту господарсько-процесуального права України. Законодавство про банкрутство (неспроможність) в країнах з ринковою економікою необхідне для розвитку економіки, заснованої на конкуренції і безперервних структурних змінах. Воно сприяє вихованню дисципліни і дотриманню правил ділового обороту в області фінансового управління, а також призначено для сприяння реструктуризації неефективних підприємств або їх цивілізованому виводу з ринку. Таким чином, інститут банкрутства є важливою складовою законодавчої бази ринкової економіки або економіки, що знаходиться в перехідному періоді, і забезпечує гарантії як місцевим, так і іноземним інвесторам, що зрештою сприяє економічному розвитку країни. Нормативно-правову базу що регламентує процедуру банкрутства та арбітражного управління на сьогодні складає діюча система вітчизняного законодавства про банкрутство, основне завдання якої – це забезпечення правового регулювання як матеріальних так і процесуальних відносин щодо відновлення платоспроможності боржників або визнання боржників (економічно не ефективних суб’єктів) банкрутами, з метою вилучення останніх з економічного обігу. На сьогодні нормативну основу навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають: Кодекс України з процедур банкрутства; Господарський процесуальний кодекс України; Господарський кодекс України; Закон України «Про судовий збір»; тощо. Предмет навчальної дисципліни «Процедури банкрутства та арбітражного управління» складають правовідносини, що пов’язані, по-перше, з управлінням господарською діяльністю та організацією виробничого процесу підприємства, до якого застосовується комплекс заходів щодо відновлення платоспроможності (розпорядження майном, санація, мирова угода). По-друге, предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури ліквідації банкрута, яка має на меті припинення діяльності банкрута і продаж його майна для задоволення вимог кредиторів. По-третє предметом правового регулювання законодавства про банкрутство є правовідносини, що пов’язані із здійсненням процедури реструктуризації боргів фізичної особи – боржника, що не є суб’єктом підприємницької діяльності, або визнання її банкрутом та реалізації процедури погашення боргів боржника.

Бібліографічний опис

Процедури банкрутства та арбітражного управління : програма та плани семінарських (практичних) занять / Гофман О. Р., Попелюк В. П., Возняковська К. А. / за ред. О. П. Подцерковного. – Одеса : Юридична література, 2019. – 28с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри господарського права і процесу»)

Ключові слова

Цитування

Процедури банкрутства та арбітражного управління : програма та плани семінарських (практичних) занять / Гофман О. Р., Попелюк В. П., Возняковська К. А. / за ред. О. П. Подцерковного. – Одеса : Юридична література, 2019. – 28с. (Сер. «Навчально-методичні посібники кафедри господарського права і процесу»)