Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Подобний, Олександр Олександрович
Подобний, О. О.
Podobnyi, Oleksandr O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Навчально-методичний посібник з курсу «Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 08 »Право» спеціальності 081 «Право».

Бібліографічний опис

Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.

Ключові слова

історія розшуку (сиску), становлення теорії оперативно-розшукової діяльності, основи окремої теорії оперативно-розшукової інформації, кримінальне провадження, негласні слідчі розшукові дії, негласне розслідування, search history, formation of the theory of operational and investigative activities, basics of a separate theory of operational and investigative information, criminal proceedings, covert investigative actions, covert investigation, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Подобний О. О. Оперативно-розшукова діяльність у виявленні та розслідуванні злочинів: теорія, історія і сучасна практика : навч.-метод. посібник / О. О. Подобний. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 258 с.