Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди : Методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання для студентів першого курсу денної форми навчання всіх напрямків

Завантаження...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Стрелковська, Ірина Вікторівна
Стрелковська, І. В.
Стрелковская, Ирина Викторовна
Strelkovska, Iryna V.
Буслаєв, Анатолій Григорович
Буслаєв, А. Г.
Григор’єва, Т. І.
Вишневська, В. М.
Харсун, О. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу з таких залікових модулів: Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди. Номери задач позначені двома індексами, перший з яких – номер розділу, другий – номер задачі, № – номер індивідуального завдання, що співпадає з порядковим номером студента по журналу академічної групи. Розв’язок подібних задач, а також розрахункові формули можна знайти у списку рекомендованої літератури. Запропоновані методичні вказівки можуть бути використані також на практичних заняттях з вищої математики.

Бібліографічний опис

Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди : метод. вказ. та вар. комплекс. індивід. завд. для студ. перш. курсу ден. форми навчання всіх напрямків / І. В. Стрелковська, А. Г. Буслаєв, О. М. Харсун, Т. І. Григор’єва, В. М. Вишневська. − Одеса, 2007. − 32 с.

Ключові слова

невизначений інтеграл, визначений інтеграл, інтеграл по області, таблиця основних інтегралів, потрійний інтеграл в декартовій системі координат, Research Subject Categories::MATHEMATICS

Цитування

Розрахункові завдання з вищої математики. Модуль № 3. Інтегральне числення. Модуль № 4. Диференціальні рівняння та ряди : метод. вказ. та вар. комплекс. індивід. завд. для студ. перш. курсу ден. форми навчання всіх напрямків / І. В. Стрелковська, А. Г. Буслаєв, О. М. Харсун, Т. І. Григор’єва, В. М. Вишневська. − Одеса, 2007. − 32 с.