Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Сушко, А. І.
Сушко, Анатолій Іванович
Кормич, А. І.
Кормич, Анатолій Іванович
Краснопольська, Т. М.
Краснопольська, Тетяна Миколаївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Методика викладання політології». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальнвстю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Сушко А. І. Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Сушко, А. І. Кормич, Т. М. Краснопольська ; НУ "ОЮА" ; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 56 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19104.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, розвиток освіти, викладання політології, інноваційні освітні технології, технології дистанційної освіти

Цитування

Сушко А. І. Методика викладання політології : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. І. Сушко, А. І. Кормич, Т. М. Краснопольська ; НУ "ОЮА" ; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 56 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19104