Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право

Анотація

Навчальний посібник підготований з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти IV рівня акредитації у вивченні теоретичних основ права соціального захисту і соціального законодавства України. На основі аналізу чинного законодавства розглядаються основні проблеми системи соціального захисту України. Навчальний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 081-Право, аспірантів, викладачів, науковців, практичних працівників, а також читачів, які цікавляться питаннями соціального захисту в Україні.

Бібліографічний опис

Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право [Електронне видання] / Г. І. Чанишева, І. В. Лагутіна, К. В. Бориченко [та ін.] ; за заг. ред. Г. І. Чанишевої ; НУ «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 202 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27519

Ключові слова

соціальний захист, державні соціальні стандарти, державні соціальні гарантії, право соціального захисту, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, право на пенсію, державна соціальна допомога, соціальні послуги, соціальні пільги, медична допомога

Цитування

Право соціального захисту : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти галузі знань 08 – Право, спец. 081 – Право. Одеса, 2024. 202 с. URL:https://hdl.handle.net/11300/27519; DOI: 10.32837/11300.27519