Цивільний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Факас, Ілона Борисівна
Факас, І. Б.
Факас, Илона Борисовна
Fakas, Ilona B.
Борденюк, Ольга Василівна
Борденюк, О. В.
Борденюк, Ольга Васильевна
Bordeniuk, Olha V.
Шелудяков, Роман Сергійович
Шелудяков, Р. С.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці

Анотація

У даному посібнику розкрито зміст навчальної дисципліни «Цивільний процес (загальна частина)». Матеріал викладено на основі його розподілу на окремі складові частини, які включають: плани лекційних і семінарських занять, теми рефератів, список рекомендованої літератури для більш поглибленого вивчення матеріалу, додатки. Для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
This manual provides the content of the discipline "Civil Procedure (General Part)". The study material is presented on the basis of its division into separate components, which include: plans of lectures and seminars, topics of abstracts, a list of recommended reading for more in-depth study of the material, appendices. For teachers of higher education institutions and applicants for higher education studying in the specialty 081 "Law".

Бібліографічний опис

Цивільний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 081 «Право» / І. Б.Факас, О. В. Борденюк, Р. С. Шелудяков. - Чернівці, 2021. - 111 с.

Ключові слова

цивільне процесуальне право, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Civil procedure, Civil Procedure Law

Цитування

Цивільний процес (загальна частина) : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 081 «Право» / І. Б.Факас, О. В. Борденюк, Р. С. Шелудяков. - Чернівці, 2021. - 111 с.