Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Чанишева, Галія Інсафівна
Лагутіна, Ірина Вікторівна
Бориченко, Катерина Валеріївна
Тарасенко, Вікторія Сергіївна
Пожарова, Оксана Викторовна
Панченко, Анна Олександрівна
Наньєва, Марія Іванівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Навчально‑ методичний посібник призначений для забезпечення навчальної, методичної та організаційної діяльності учасників освітнього процесу під час проведення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, підготовки їх до здачі екзамену.

Бібліографічний опис

Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право [Електронне видання] / Г. Чанишева, І. Лагутіна, К. Бориченко [та ін.] ; за заг. ред. Г. Чанишевої ; Нац. ун‑т «Одес. юрид. академія».  – Одеса : Фенікс, 2023.– 132 с.  – Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27250

Ключові слова

захист трудових прав, захист прав у сфері зайнятості та працевлаштування, захист прав працівника, порядок вирішення трудових спорів, трудові спори, захист трудових прав моряків

Цитування

Захист трудових прав : навч.‑метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня «магістр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 081 – Право [Електронне видання] / Г. Чанишева, І. Лагутіна, К. Бориченко [та ін.] ; за заг. ред. Г. Чанишевої ; Нац. ун‑т «Одес. юрид. академія».  – Одеса : Фенікс, 2023.– 132 с. : https://doi.org/10.32837/11300.27250