Патентна юстиція : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавництво “Юридика”

Анотація

Навчально-методичний посібник містить завдання до практичних занять і самостійних робіт, теоретичні відомості з детальним описом матеріалу та контрольні запитання. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до практичних і самостійних занять з дисципліни «Патентна юстиція».

Бібліографічний опис

Патентна юстиція : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальнісю 081 «Право» [Електронне видання] / О. І Харитонова, Л. І. Галупова, А. В. Кирилюк, І. В. Мартинюк, ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Видавництво “Юридика”, 2024. – 89 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27457

Ключові слова

Захист прав інтелектуальної власності, Судовий захист прав інтелектуальної власності, Система судів України, Поняття та специфіка патентної юстиції, Поняття конфлікту та спору в сфері інтелектуальної власності

Цитування

Харитонова О. І., А. В. Кирилюк, Галупова Л. І., Мартинюк І. В. Патентна юстиція : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальнісю 081 «Право» [Електронне видання]. Одеса, 2024. 89 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27457; DOI: 10.32837/11300.27457