Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Аркуша, Лариса Ігорівна
Федчун, Наталія Олександрівна
Дикий, Олег Вікторович
Загородній, Ігор Вікторович
Д’ячкова, Марія Олегівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку кримінологічної науки та з точки зору історичної ретроспективи; провідні методи, техніки та напрямки сучасних кримінологічних досліджень; стратегії протидії злочинності та шляхи впровадження превентивних заходів у практику кримінальної юстиції У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам превентивної діяльності. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».

Бібліографічний опис

Аркуша Л. І. Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, Н. О. Федчун, О. В. Дикий, І. В, Загородній, М. О. Д’ячкова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2021. – 49 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.16150

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, кримінологічна діяльность, Конструктивістські кримінологічні теорії, Постмодерністські кримінологічні теорії, кримінологічні теорії, Практична кримінологія, превентивні практики, Кримінальна юстиція, ЕСПЛ, емпірични дослідження

Цитування

Аркуша Л. І. Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник [Електронне видання] / Л. І. Аркуша, Н. О. Федчун, О. В. Дикий, І. В, Загородній, М. О. Д’ячкова ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2021. – 49 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/16150; DOI: 10.32837/11300.16150