Криміналістика : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Тіщенко, Валерій Володимирович
Тіщенко, В. В.
Тищенко, Валерий Владимирович
Tishchenko, Valerii V.
Подобний, Олександр Олександрович
Подобний, О. О.
Podobnyi, Oleksandr O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридика

Анотація

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Криміналістика» розроблено відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» бакалаврського рівня вищої освіти у міжнародному гуманітарному університеті та містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із проведенням різних форм навчальних занять із загальних положень криміналістики, криміналістичних техніки, тактики і методики. Навчально-методичний посібник містить опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, тематичний план, програму курсу з опорними положеннями тем, плани і методичні рекомендації з проведення практичних занять, методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів, питання для підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури. Надано рекомендації по застосуванню під час проведення практичних занять навчальної комп’ютерної програми «Автоматизоване робоче місце процесуального керівника, слідчого і детектива» з учбовими ЄРДР, фотороботом, макетами кримінальних проваджень, зразками процесуальної і експертної документації, а також спеціальної і криміналістичної техніки.

Бібліографічний опис

Тіщенко В. В. Криміналістика : навч.-метод. посіб. / В. В. Тіщенко, О. О. Подобний. – Одеса : Юридика, 2022. – 236 с.

Ключові слова

поняття, завдання й система криміналістики, історія криміналістики, криміналістична ідентифікація, криміналістична діагностика, теорія криміналістичного моделювання, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Тіщенко В. В. Криміналістика : навч.-метод. посіб. / В. В. Тіщенко, О. О. Подобний. – Одеса : Юридика, 2022. – 236 с.