Distance learning in the conditions of Covid-19: problems and prospects of their solution

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонов, Є. О.
Харитонов, Евгений Олегович
Kharytonov, Yevhen O.
Kharytonov, Evgen
Харитонова, Олена Іванівна
Харитонова, О. І.
Харитонова, Елена Ивановна
Kharytonova, Olena I.
Колодін, Денис Олексійович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Editorial Primmate S. A. S.

Анотація

The problem of ensuring the quality of educational services is extremely important. It is known that the level of education and education as such are of great importance for most areas of life as an individual, and each country and the world as a whole. The authors of the article tried to analyze the current state of education, namely - distance education, in terms of transformational processes. In their study, the authors tried to take into account the total digitalization of education and objective reality in general, the introduction of innovative technologies, and took into account the factor of the pandemic, which in one way or another affected all processes of public life. The result of this study was a reflection on the main trends in the development of distance education and education in general, as well as general recommendations for improving the education system at both local and global levels. This study was conducted on the basis of a number of methods that allowed to make adequate generalizations about the state of distance education: the methods of system analysis, comparative analysis, sociological method, the method of observation, methods of analysis and synthesis, the method of abstraction and the method of generalization of objective phenomena.
Проблема забезпечення якості освітніх послуг має надзвичайно важливе значення. Відомо, що рівень освіти і освіченість як така, мають неабияке значення для більшості сфер життя як окремої людини, так і кожної країни, і світу в цілому. Автори статті спробували проаналізувати сучасний стан сфери освіти, а саме – дистанційну освіту, з точки зору трансформаційних процесів. У своєму дослідженні автори спробували врахувати тотальну цифровізацію освіти і об’єктивної реальності загалом, запровадження інноваційних технологій, та взяли до уваги чинник пандемії, який так чи інакше вплинув на всі процеси суспільного життя. Підсумком цього дослідження стали міркування щодоголовних тенденцій розвитку дистанційної освіти та освіти в цілому, а також загальні рекомендації щодо удосконалення системи освіти як на локальному, так і на глобальному рівні. Це дослідження проведене на підставі низки методів, які надали змогу зробити адекватні узагальнення щодо стану дистанційної освіти: метод системного аналізу, порівняльного аналізу, соціологічний метод, метод спостереження, методи аналізу і синтезу, метод абстрагування та метод узагальнення об’єктивних явищ.

Бібліографічний опис

Kharytonov E. Distance learning in the conditions of Covid-19: problems and prospects of their solution / E. Kharytonov, O. Kharytonova, D. Kolodin et al. // Amazonia Investiga. – Vol. 10. - Issue 48. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 157-169.

Ключові слова

distance learning, pandemic, quarantine, lockdown, new school, дистанційне навчання, пандемія, карантин, локдаун, нова школа, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education

Цитування

Kharytonov E. Distance learning in the conditions of Covid-19: problems and prospects of their solution / E. Kharytonov, O. Kharytonova, D. Kolodin et al. // Amazonia Investiga. – Vol. 10. - Issue 48. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 157-169.