Стратегія розвитку України та регіональна специфіка : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Кормич, Л. І.
Кормич, Людмила Іванівна
Краснопольська, Т. М.
Пехник, А. В.
Пехник, Алевтина Валентинівна
Краснопольська, Тетяна Миколаївна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Стратегія розвитку України та регіональна специфіка». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання з курсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, перелік тем доповідей та презентацій, а також список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітніх програм вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Кормич Л. І. Стратегія розвитку України та регіональна специфіка : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська, А. В. Пехник ; НУ "ОЮА"; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 59 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19098.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, політична стратегія, державотворення, реформи, демократизація суспільного життя, гендерна рівність, система публічного управління, економічний розвиток, розвиток людського капіталу, національно-культурна політика, політика історичної пам’яті, корупція, розвиток регіонів, регіональна політика, зовнішньополітичний курс сучасної України

Цитування

Кормич Л. І. Стратегія розвитку України та регіональна специфіка : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Л. І. Кормич, Т. М. Краснопольська, А. В. Пехник ; НУ "ОЮА"; каф. політ. теор. – Одеса, 2022. – 59 с. - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.19098.