ІТ-маркетинг : навчальний посібник

Анотація

Навчально-методичний посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, питання для обговорення, тестові завдання, теми для есе та доповідей. Призначений для здобувачів вищої освіти галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 12 «Інформаційні технології» Національного університету «Одеська юридична академія».

Бібліографічний опис

ІТ-маркетинг : навчальний посібник / С. А. Горбаченко, О. В. Дикий, О. М. Кібік, Н. А. Клєвцєвич, Н. С. Разінкін ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». — Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. — 218 с. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/27929

Ключові слова

ІТ-маркетинг, Інтернет-маркетинг, нормативно-правове забезпечення маркетингової діяльності, захист персональних даних, бізнес в ІТ-сфері, контент-маркетинг, контент-аналіз, SEO-маркетинг, Social Media Marketing (SMM), партнерський маркетинг, Інтернет-реклама, Customer Relationship Management, CRM-систем, Google аналітика, Big Data

Цитування

Горбаченко С. А. ІТ-маркетинг : навчальний посібник. Одеса, 2024. 218 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27929