Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник

Анотація

У навчально-методичному посібнику «Право Європейського Союзу» детально і систематизовано розкриваються основні терміни та інститути ЄС, докладно розглядаються ключові аспекти владної компетенції ЄС, діяльність та повноваження органів та інститутів ЄС, розглянуті різні напрямки політики ЄС, взаємодія з третіми країнами, країнами-кандидатами та окремо наданий аналіз взаємовідносинам з Україною. Пропонований навчальний посібник складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів. Навчально-методичний посібник «Право Європейського Союзу» призначений для здобувачів, викладачів, юристів-практиків, посадових і службових осіб органів державної влади, а також усіх, хто цікавиться правом Європейського Союзу.

Бібліографічний опис

Право Європейського Союзу: навч.-метод. посіб. для практ. занять та самостійної роботи / за ред. Х. Безруза; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2024. – 173с. – (Сер.: Навчально-методичні посібники). - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27702

Ключові слова

право Європейського Союзу, інститути ЄС, владна компетенція ЄС, політика ЄС

Цитування

Право Європейського Союзу: навч.-метод. посіб. для практ. занять та самостійної роботи / за ред. Х. Безруза; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2024. 173с. - https://doi.org/10.32837/11300.27702