Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Трофименко, Олена Григорівна
Трофименко, О. Г.
Трофименко, Елена Григорьевна
Trofymenko, Olena H.
Логінова, Наталія Іванівна
Логінова, Н. І.
Логинова, Наталия Ивановна
Lohinova, Nataliia I.
Лобода, Юлія Геннадіївна
Лобода, Ю. Г.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ «ОЮА»

Анотація

Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA. Містить завдання до лабораторних занять та самостійної роботи, які виконуються у комп’ютерному класі в межах навчальної дисципліни. Призначено для студентів з метою закріплення лекційного матеріалу і підготовки до лабораторних занять та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології».
Рассмотрены основные средства создания, редактирования и форматирования электронных документов, в частности форматированная обработка текстовой информации, электронных таблиц и программная обработка их средствами VBA. Содержатся задания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе, которые выполняются в компьютерном классе в рамках учебной дисциплины. Предназначено для студентов с целью закрепления лекционного материала и подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельным работам по дисциплине «Офисные информационные технологии».
The main means of creating, editing and formatting electronic documents are considered, in particular, formatted processing of text information, spreadsheets and their software processing using VBA. Contains tasks for laboratory studies and independent work, which are performed in a computer class as part of the academic discipline. It is intended for students in order to consolidate the lecture material and prepare for laboratory studies and independent work in the discipline "Office information technology".

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / уклад. О. Г.Трофименко, Н. І.Логінова, Ю. Г.Лобода, А. А.Толокнов. – Одеса : НУ «ОЮА», 2020. – 64 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology

Цитування

Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Офісні інформаційні технології» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / уклад. О. Г.Трофименко, Н. І.Логінова, Ю. Г.Лобода, А. А.Толокнов. – Одеса : НУ «ОЮА», 2020. – 64 с.