Основні тенденції становлення та розвитку спадкового права України за часів Стародавньої Русі

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Цибульська, Ольга Юріївна
Цибульская, Ольга Юрьевна
Tsуbulska, Olha Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В статті досліджуютьсяпитання, пов’язані з особливостями спадкування періоду Стародавньої Русі. У статті проведено аналіз робіт як дореволюційних вчених­цивілістів, так і сучасних науковців, предметом вивчення яких були норми правових пам’яток зазначеної доби. На підставі проведеного дослідження визначено порядок та види спадкування, коло спадкоємців тощо.
В статье исследуются вопросы, связанные с особенностями наследования периода Древней Руси. В статье проведен анализ работ как дореволюционных ученых ­цивилистов, так и современных ученых, предметом изу­чения которых были нормы правовых памятников указанной эпохи. На основании проведенного исследования определены порядок и виды наследования, круг наследников и т. д.
The article examines the issues related to inheritance features period of Ancient Rus. The paper analyzes the work as a pre­revolutionary scientists civilists and modern scholars, the subject of study which were legal norms monuments specified period. Based on this study determined the order and types of inheritance, heirs etc.

Бібліографічний опис

Цибульська О. Ю. Основні тенденції становлення та розвитку спадкового права України за часів Стародавньої Русі / О. Ю. Цибульська // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 195-198.

Ключові слова

Стародавня Русь, Руська Правда, спадкування, спадщина, спадкоємці, заповіт, заповідальні розпорядження, Древняя Русь, Русская Правда, наследование, наследство, наследники, завещание, завещательные распоряжения, Ancient Rus, Pravda Rus’skaya, inheritance, bequest, inheritors, testament, testamentary orders

Цитування

Цибульська О. Ю. Основні тенденції становлення та розвитку спадкового права України за часів Стародавньої Русі / О. Ю. Цибульська // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 195-198.