Задачі для самостійної роботи з адміністративного права України : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Гнатовська, Альона Ільдусівна
Гнатовська, А. І.
Гнатовская, Алена Ильдусовна
Hnatovska, Alona I.
Латковська, Тамара Анатоліївна
Латковська, Т. А.
Латковская, Тамара Анатольевна
Latkovska, Tamara A.
Марущак, Анна Валеріївна
Марущак, А. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці

Анотація

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право» та викладачів закладів вищої освіти. У даному посібнику представлені ситуаційні завдання, для вирішення яких студенти повинні використовувати набуті теоретичні знання з дисципліни «Адміністративне право» у поєднанні з нормами законодавства України.
The educational and methodical manual is prepared in accordance with the requirements of state educational standards for applicants for higher education of the first (bachelor's) level, studying in the specialty 081 "Law" and teachers of higher education institutions. This manual presents situational tasks for which students must use the acquired theoretical knowledge in the discipline of "Administrative Law" in combination with the laws of Ukraine.

Бібліографічний опис

Задачі для самостійної роботи з адміністративного права України : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання) / А. І. Гнатовська, Т. А. Латковська, А. В. Марущак, У. О. Олексій. - Чернівці, 2021. - 64 с.

Ключові слова

адміністративне право України, administrative law of Ukraine, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Public law::Administrative law

Цитування

Задачі для самостійної роботи з адміністративного права України : навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання) / А. І. Гнатовська, Т. А. Латковська, А. В. Марущак, У. О. Олексій. - Чернівці, 2021. - 64 с.