Сучасні концепції міжнародного права : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Бехруз, Хашматулла Набієвич
Бехруз, Х. Н.
Bekhruz, Khashmatulla N.
Андрейченко, Світлана Сергіївна
Андрейченко, С. С.
Andreichenko, Svitlana S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Сучасні концепції міжнародного права», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для самостійної перевірки знань. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, що вивчають дисципліну «Сучасні концепції міжнародного права».
The teaching and methodical manual outlines the main questions of the course "Modern Concepts of International Law", a list of questions for seminar classes, a bibliography for preparation for seminar classes, and questions for self-testing of knowledge are provided. The educational and methodological guide is intended for higher education holders of the degree of Doctor of Philosophy studying the discipline "Modern Concepts of International Law".

Бібліографічний опис

 Бехруз Х. Н. Сучасні концепції міжнародного права : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / укл.: Х. Н. Бехруз, С. С. Андрейченко ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 58 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.23483

Ключові слова

поняття сутності міжнародного права, правосуб’єктність в міжнародному праві, юридично обов'язкова сила міжнародного права, сучасні концепції джерел міжнародного права, сучасні концепції державного суверенітету, соціологічні теорії та міжнародне право, психологічні теорії міжнародного права, the concept of the essence of international law, legal personality in international law, legally binding force of international law, modern concepts of sources of international law, modern concepts of state sovereignty, sociological theories and international law, psychological theories of international law, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

 Бехруз Х. Н. Сучасні концепції міжнародного права : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / укл.: Х. Н. Бехруз, С. С. Андрейченко ; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 58 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.23483