Цивільно-правовий захист права власності : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Харитонова, Олена Іванівна
Некіт, Катерина Георгіївна
Сафончик, Оксана Іванівна
Матійко, Микола Володимирович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Цивільно-правовий захист права власності», які розроблені відповідно до навчальної програми для аспірантів 2 курсу навчання за спеціалізацією «Приватне право і підприємництво» НУ «Одеська юридична академія» (дисципліна читається один семестр). Посібник містить програму навчальної дисципліни з методичними вказівками по кожній темі, плани практичних занять, питання для самостійної роботи. Наведено перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана при підготовці до практичних занять, іспиту. Навчально-методичний посібник розрахований на аспірантів та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.

Бібліографічний опис

Цивільно-правовий захист права власності : навч.-метод. посіб. для здобув. освітньо-наук. програми «Д-р філософії», спец. «Приватне право і підприємництво» [Електронне видання] / за ред.: Є. О. Харитонова, К. Г. Некіт ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 53 с. - Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27119

Ключові слова

відносини власності, загальні положення про право власності та його захист, способи захисту права власності, захист права власності за допомогою договорів, захист права власності у недоговірних зобов’язаннях, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Цивільно-правовий захист права власності : навч.-метод. посіб. для здобув. освітньо-наук. програми «Д-р філософії», спец. «Приватне право і підприємництво» [Електронне видання] / за ред.: Є. О. Харитонова, К. Г. Некіт ; Нац. ун-т «Одеська юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 53 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27119; DOI: 10.32837/11300.27119