Чисельні методи : методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів

Анотація

Методичні рекомендації з курсу «Чисельні методи» розроблено відповідно до навчального плану. Матеріали складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення практичних занять і завдань для самостійної роботи здобувачів, списку рекомендованої літератури. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук Міжнародного гуманітарного університету.

Бібліографічний опис

Стрелковська І. В. Чисельні методи : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів [Електронне видання] / І. В. Стрелковська, Т. І. Григор’єва, В. Е. Горбачов ; кафедра інформаційних технологій Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Одеса, 2024. – 22 с.

Ключові слова

методи наближення функцій, чисельні методи знаходження коренів рівнянь і систем рівнянь, методи обчислення власних значень і власних векторів матриці, методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, методи інтегрування звичайних диференційних рівнянь, основи теорiї похибок, чисельнi методи розв’язування рiвнянь з однiєю змiнною, методи розв’язування систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь, чисельне iнтегрування i чисельне диференцiювання

Цитування

Стрелковська І. В., Григор’єва Т. І., Горбачов В. Е. Чисельні методи : метод. реком. для самостійної роботи здобувачів [Електронне видання] ; Кафедра інформаційних технологій Міжнар. гуманіт. ун-ту. Одеса, 2024. – 22 с.