Основи римського приватного права : Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за спеціальністю 081 «Право» у Національному університеті «Одеська юридична академія». Видання шосте, доповнене та перероблене

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Харитонов, Євген Олегович
Глиняна, Катерина Михайлівна
Давидова, Ірина Віталіївна
Зубар, Володимир Михайлович
Кривенко, Юлія Василівна
Омельчук, Олександр Сергійович
Сафончик, Оксана Іванівна
Спасова, Катерина Іванівна
Веретельник, Анна Ігорівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Основи римського приватного права : навч.-метод. посібник для здобувачів вищ. освіти ступеня «бакалавр». 6-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / за заг. ред. К. Глиняної. – Одеса : Фенікс, 2023. – 140 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/26674

Ключові слова

Історія розвитку римської держави та права, Джерела римського права, Особи в римському приватному праві, Речі у римському приватному праві, Захист цивільних прав, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Основи римського приватного права : навч.-метод. посібник для здобувачів вищ. освіти ступеня «бакалавр». 6-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / за заг. ред. К. Глиняної. – Одеса : Фенікс, 2023. – 140 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»). Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/26674