Вища математика для фахівців в галузі зв’язку. Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій кількох змінних

Завантаження...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Стрелковська, Ірина Вікторівна
Стрелковська, І. В.
Стрелковская, Ирина Викторовна
Strelkovska, Iryna V.
Буслаєв, Анатолій Григорович
Буслаєв, А. Г.
Buslaiev, Anatolii H.
Паскаленко, Вікторія Миколаївна
Паскаленко, В. М.
Паскаленко, Виктория Николаевна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса: ВМВ

Анотація

При написанні підручника «Вища математика для фахівців в галузі зв’язку». Ч. ІІ. авторами було використано багаторічний досвід викладання вищої математики в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. Були враховані рекомендації та вимоги щодо написання підручників для спеціалістів в галузі зв’язку. Підручник відповідає вимогам програми «Вища математика» для студентів вищих навчальних закладів (напрям «Телекомунікації»). Кожний розділ містить тести для самоперевірки здобутих знань, тренувальні вправи, задачі для самостійного розв’язання. Подано довідкові відомості з таких розділів математики, як границі послідовностей; основні елементарні функції; окремі важливі криві, задані в параметричній формі та полярній системі координат; тригонометричні та гіперболічні функції, їхні графіки та формули перетворення. Адресовано викладачам та студентам технічних спеціальностей, а також тим, хто цікавиться математикою і прагне вивчати її самостійно.

Бібліографічний опис

Стрелковська І. В. Вища математика для фахівців в галузі зв’язку. Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій кількох змінних : підручник для студентів вузів / І. В. Стрелковська, А. Г. Буслаєв, В. М. Паскаленко ; за заг. редакцією проф. П. П. Воробієнка. − Одеса : ВМВ, 2010. − 594 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::MATHEMATICS

Цитування

Стрелковська І. В. Вища математика для фахівців в галузі зв’язку. Ч. ІІ. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Диференціальне числення функцій кількох змінних : підручник для студентів вузів / І. В. Стрелковська, А. Г. Буслаєв, В. М. Паскаленко ; за заг. редакцією проф. П. П. Воробієнка. − Одеса : ВМВ, 2010. − 594 с.