Теорія міжнародного права : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Бігняк, Олександр Валентинович
Bihniak, Oleksandr V.
Бігняк, О. В.
Грушко, Мальвіна Валеріївна
Hrushko, Malvina V.
Грушко, М. В.
Мануїлова, К. В.
Мануїлова, Катерина Вікторівна
Manuilova, Kateryna V.
Канєнберг-Сандул, О. К.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2 курсу денної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
The textbook outlines the main theoretical issues of international public law, reveals the content of the discipline with reference to literature and a list of questions for the exam. Training manual designed for 2nd year full-time students of the National University "Odessa Law Academy".

Бібліографічний опис

Теорія міжнародного права : навч.-метод. посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. – Херсон : Гельветика, 2020. – 224 с.

Ключові слова

міжнародне право, міжнародна правотворчість, міжнародне правосуддя, міжнародна правосвідомість, international law, international lawmaking, international justice, international legal awareness, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, навчально-методичний посібник, training manual

Цитування

Теорія міжнародного права : навч.-метод. посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. – Херсон : Гельветика, 2020. – 224 с.