Організаційно-пра­вові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Кібік, О. М.
Подцерковний, О. П.
Котлубай, В. О.
Хаймінова, Ю В.
Драпайло, Ю. З.
Постоленко, Ю. П.
Брагарник, О. О.
Козолуп, М. С.
Кибик, О. Н.
Котлубай, В. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юрид. л-ра

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем розвитку експортного потенціалу України та обґрунтуванню основних організаційно-правових чинників підвищення ефективності експортної діяльності країни з урахуванням найбільш перспективних елементів її експортного потенціалу.

Бібліографічний опис

Кібік О. М., Подцерковний О. П., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В., Драпайло Ю. 3., Постоленко Ю. П., Брагарник О. О., Козолуп М. С. Організаційно-пра­вові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні / О. М. Кібік, О. П. Подцерковний, В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова, Ю. 3. Драпайло, Ю. П. Постоленко, О. О. Брагарник, М. С. Козолуп // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 70-105.

Ключові слова

експортний потенціал, експортна діяльність, експорто орієнтовані підприємства, організаційно-правові передумови, экспортный потенциал, экспортная деятельность, экспорто ориентированные предприятия, организационно-правовые предпосылки, export potential, export activity, export-oriented companies, organizational and legal conditions

Цитування

Кібік О. М., Подцерковний О. П., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В., Драпайло Ю. 3., Постоленко Ю. П., Брагарник О. О., Козолуп М. С. Організаційно-пра­вові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні / О. М. Кібік, О. П. Подцерковний, В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова, Ю. 3. Драпайло, Ю. П. Постоленко, О. О. Брагарник, М. С. Козолуп // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 17 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2015. – C. 70-105.