Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Бехруз, Хашматулла Набієвич
Бехруз, Х. Н.
Bekhruz, Khashmatulla N.
Аракелян, Мінас Рамзесович
Аракелян, М. Р.
Arakelian, Minas R.
Андрейченко, Світлана Сергіївна
Andreichenko, Svitlana S.
Андрейченко, С. С.
Мануїлова, Катерина Вікторівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Бібліографічний опис

Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія / Х. Н. Бехруз, М. Р. Аракелян, С. С. Андрейченко [та ін.]/ — Одеса : Фенікс, 2023. – 464 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/26023

Ключові слова

сучасне міжнародне право, юридична клініка, порівняльне міжнародне право, протидія російської агресії, міжнародно-правові проблеми міграції в умовах глобалізації, захисту прав людини і міграційної політик, гуманітарна дипломатія Європейського Союзу, недоговірні зобов'язання в спадковому праві країн ЄС, правова інтеграція України в ЄС, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, modern international law, legal clinic, comparative international law, countering Russian aggression, international legal problems of migration in the conditions of globalization, protection of human rights and migration policy, humanitarian diplomacy of the European Union, non-contractual obligations in the inheritance law of the EU countries, legal integration of Ukraine into the EU

Цитування

Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія / Х. Н. Бехруз, М. Р. Аракелян, С. С. Андрейченко [та ін.]. — Одеса : Фенікс, 2023. – 464 с. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/26023