Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Бігняк, Олександр Валентинович
Bihniak, Oleksandr V.
Бігняк, О. В.
Акіменко, Ю. Ю.
Акіменко, Юлія Юріївна
Akimenko, Yuliia Yu.
Бєлогубова, О. О.
Бєлогубова, Оксана Олександрівна
Bielohubova, Oksana O.
Мануїлова, К. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
The textbook outlines the main issues of international legal standards of human rights, reveals the content of the subject with reference to the literature and provides a list of questions for credit. The textbook is designed for first-year full-time and part-time students of the National University "Odessa Law Academy".

Бібліографічний опис

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навч.-метод. посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. – Херсон : Гельветика, 2019. – 168 с.

Ключові слова

основи теорії прав людини, європейська система захисту прав людини, права людини під час збройних конфліктів, basics of human rights theory, European system of human rights protection, human rights during armed conflicts, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, навчально-методичний посібник, training manual

Цитування

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навч.-метод. посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. – Херсон : Гельветика, 2019. – 168 с.