Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна
Афанасьєва, М. В.
Афанасьева, Марьяна Владимировна
Afanasieva, Mariana V.
Батан, Юрій Дмитрович
Батан , Ю. Д.
Батан, Юрий Дмитриевич
Batan, Yurii D.
Животовська, Ірина Юріївна
Животовська, І. Ю.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика

Анотація

Монографія підготовлена кафедрою конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія» із запрошенням експертів, науковців інших установ та організацій. Монографія є колективною науковою працею, результатом критичного переосмислення конституційно-правової дійсності та реалізації прав людини в Україні в умовах особливих правових режимів. Авторами проведено конституційно-правовий аналіз правових засад міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права, а також національної законодавчої бази та судової практики, щодо права держав вживати заходів у відступі від своїх юридичних зобов’язань у надзвичайних ситуаціях. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вишів і факультетів, юристівпрактиків, працівників державних органів і органів місцевого самоврядування, а також фахівців у галузі конституційного права, захисту прав людини.
The monograph was prepared by the Department of Constitutional Law of the National University "Odessa Law Academy" with the involvement of experts, scientists from other institutions and organizations. The monograph is a collective scientific work, the result of a critical rethinking of the constitutional and legal reality and the implementation of human rights in Ukraine in conditions of special legal regimes. The authors conducted a constitutional and legal analysis of the legal framework of international human rights law, international humanitarian law, as well as the national legal framework and case law on the right of states to take measures to derogate from their legal obligations in emergencies. It is prepared for students, graduate students, teachers of law schools and faculties, lawyers, practitioners, government officials and local governments, as well as specialists in the field of constitutional law, human rights.

Бібліографічний опис

Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія / Д. С. Терлецький, О. В. Марусяк, Ю. Д. Батан, М. В. Афанасьєва та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. М. В. Афанасьєвої. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 356 с. – Режім доступу : https://doi.org/10.32837/11300.16137.

Ключові слова

права людини, конституційно-правовий аналіз, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Public law::Constitutional law

Цитування

Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія / Д. С. Терлецький, О. В. Марусяк, Ю. Д. Батан, М. В. Афанасьєва та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. М. В. Афанасьєвої. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 356 с. - Режім доступу : https://doi.org/10.32837/11300.16137. https://doi.org/10.32837/11300.16137